AVG

Privacy statement DogWolluk/CatWolluk

DogWolluk/CatWolluk is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

    DogWolluk heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten: NAW-gegevens Telefoonnummers E-mailadressen Gegevens hond(en) In ons reserveringssysteem, waar u een account heeft om de wandelingen te reserveren, staan geen NAW gegevens, geen telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens. Alleen uw naam, naam hond en emailadres. Supersaas heeft deze versleuteld en beveiligd. Indien u geen klant meer bent bij DogWolluk worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd.   In Kleisteen, het boekhoudprogramma, staan de volgende gegevens: NAW- gegevens Telefoonnummers Emailadressen Kleisteen heeft ook deze gegevens voldoende beveiligd volgens AVG-eisen. Indien u geen klant meer bent bij DogWolluk wordt u uit het systeem verwijderd na 7 jaar(eisen Belasting)     Waarom verzamelen wij uw gegevens:   – Ivm de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant – Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen – Reserveringssysteem, om uw hond een plaats te geven in de agenda voor de roedeluitlaat – NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen – Facturatie van de af te nemen diensten – Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst     Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken: U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden) DogWolluk heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten DogWolluk heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken DogWolluk heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens   Deelt DogWolluk gegevens met derden?               DogWolluk zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit             te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat             geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.   Hoe lang bewaart DogWolluk uw persoonsgegevens:   DogWolluk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.   Welke rechten heeft u:
– 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. – Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. – U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.                 U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@dogwolluk.nl, DogWolluk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door DogWolluk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   Wijzigingen privacyverklaring DogWolluk kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van DogWolluk. Deze versie is opgesteld in mei 2018. We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie, wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen. Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit per mail aan ons.   Wij gaan ervan uit je hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heb je nog vragen? Bel ons gerust: 06-52660337 of stuur een e-mail naar info@dogwolluk.nl .